Doğal Yaşam Hattı (212) 777 11 11

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve SİTE KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, şirket merkezi Kaleiçi mahallesi Karadeniz Caddesi No: 7 Çatalca/İstanbul adresinde mukim VTR ANNE ET ve SÜT ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ. ile www.veterineranne.com internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

www.veterineranne.com sitesinin tüm hakları VTR ANNE ET ve SÜT ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ. ye ait olup bu sözleşmede VETERİNER ANNE olarak zikredilecektir. Sitenin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.

VETERİNER ANNE, bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 

2.2.

Site ye üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Site ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve VETERİNER ANNE tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler “Üye” olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler. Sözleşme yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır. 

2.3.

VETERİNER ANNE, Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. 

2.4.

Site ye giriş yapan, Site yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler “Kullanıcı”, bu sözleşmede düzenlenmiş olan kullanım koşullarına uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan “Kullanıcı” ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Siteye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir. Kullanıcı, Site de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile VETERİNER ANNE nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı ya aittir.

2.5.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder. Site de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye ye aittir.

2.6.

VETERİNER ANNE nin, Site üzerinden vereceği hizmet; VETERİNER ANNE online shop sitesinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra, VETERİNER ANNE nin stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir. 

2.7.

VETERİNER ANNE, Site nin kullanımı süresince işbu Sözleşme de belirtilen şartlara, VETERİNER ANNE Üyelik Sözleşmesi ne ve Site de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikası na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte VETERİNER ANNE, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.   

2.8.

VETERİNER ANNE, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 

2.9.

VETERİNER ANNE, Sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Üyeler ve Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir. Üye, Site de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde VETERİNER ANNE nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

2.10.

VETERİNER ANNE, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. 

2.11.

Site ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan ürünler, bilgiler, metinler, resimler, markalar, ikonlar, görsel veya işitsel vs imgeler, video klipler, tasarımlar, kataloglar, dosyalar, listeler, datalar, kodlar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran VETERİNER ANNE nin mülkiyetindedir. Sitede yer alan her türlü bilgi, görüntü ve materyaller; Site nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

2.12.

Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır. Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. VETERİNER ANNE, Üye nin kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmaması hasebiyle sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

2.13.

VETERİNER ANNE, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya Üyenin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür. 

2.14.

VETERİNER ANNE mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. 

2.15.

Kullanıcılar ve Üyeler, Site yi kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcıların Siteye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

2.16.

Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

2.17.

Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti VETERİNER ANNE nin sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı VETERİNER ANNE nin hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

2.18.

VETERİNER ANNE, Site Kullanım Koşulları na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

2.19.

Site nin kullanılması, Sitede sunulan veya sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar (malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili VETERİNER ANNE nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle VETERİNER ANNE den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.20

VETERİNER ANNE ürün , stok, kampanya ve dağıtım planlaması amaçlı saat en geç 24:00’e kadar SMS ve E-posta gönderebilir. Şikayete konu olmamasını Müşteri peşinen kabul eder.


3. Genel Hükümler

3.1.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları”ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

3.2.

Üye nin VETERİNER ANNE ye bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

3.3.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


3.4.

Üye, işbu Sözleşme de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını ilgili kutucuğu işaretlemekle beyan, kabul ve taahhüt eder.

close

Newsletter

Subscribe